Bestemmingsnummer in/uit een groep plaatsen

In Lead Automation bestaat een groep meestal uit meerdere bestemmingsnummers. Om verschillende redenen kan het nodig zijn om een bestemmingsnummer aan een groep toe te voegen, of juist uit een groep te verwijderen.  Dit werkt als volgt:

  1. Klik in het menu aan de linkerkant op 'Team'.
    LA - menu - team.png
  2. Ga nu naar het tabblad 'Groepen'.
  3. Klik hier op het blauwe rondje voor de betreffende groep, en daarna op 'Groep bewerken'. Groep bewerken.png
  4. Wil je een bestemmingsnummer uit de groep halen? Sleep dit nummer dan van rechts naar links. Wil je juist een nummer toevoegen? Sleep deze dan van links naar rechts. Let er wel op dat dit nieuwe bestemmingsnummer geverifieerd is. Hoe je dat doet, lees je vanaf punt 6 in dit artikel,
  5. Klik tot slot op 'Opslaan'.